ΚΑΝΑΡΗΣ, ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ, ΤΟΜΠΑΖΗΣ
Ο Αγώνας στη θάλασσα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5446-50-5
Τα Νέα, Αθήνα, 4/2020
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 0.85 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
160 σελ.
Add: 2020-04-07 10:48:35 - Upd: 2020-04-07 10:48:35