Οικο-Σπαζοκεφαλιές
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-82830-7-7
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 0.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, EPUB
38 σελ.
Περιγραφή

Με την έκδοση αυτή επιδιώκουμε να προκαλέσουμε, με ένα ευχάριστο τρόπο, το ενδιαφέρον των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων, για θέματα που έχουν σχέση με το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό, τις Τέχνες και τα Γράμματα, την Ψυχαγωγία κ.λπ.

Add: 2020-03-31 06:39:54 - Upd: 2021-07-20 17:16:10