Αφιερωματικός τόμος εις μνήμην Ολυμπίας Ψυχοπαίδη - Φράγκου (1944-2017)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-83987-0-2
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ebook,
318 σελ.
Περιγραφή

Περιεχόμενα:

- Πρόλογος
- Βιογραφικό σημείωμα και δημοσιεύσεις Ολυμπίας Ψυχοπαίδη-Φράγκου
- Σύντομη αναφορά στις αισθητικές μονογραφίες της Ολυμπίας Ψυχοπαίδη-Φράγκου
- Απόστολος Κώστιος, "Περί της Αισθητικής. Έμμεσα, Entwurf einer neuen Αsthetik der Tonkunst;"
- Καίτη Ρωμανού, "Ο Μιχαήλ Δημήτρης Καλβοκορέσης και η φιλία του με τον Μπέλα Μπάρτοκ και τον Μωρίς Ραβέλ"
- Χαράλαμπος Χ. Σπυρίδης, "Περί της αναστροφής του χρόνου κατά Πλάτωνα και περί του Αριστοτελικού "νυν""
- Γρηγόριος Θ. Στάθης, ""Οι φίλοι σου, αλληλούια. Εμοί λίαν ετιμήθησαν οι φίλοι σου, ο Θεός· Αλληλούια" (ψαλμός 138, στ. 17)"
- Μάρκος Τσέτσος, "Θεατρικότητα και μουσικότητα. Συμβολή στην αισθητική της όπερας"
- Γιώργος Φιτσιώρης, "Petrus frater dictus palma ociosa: ένας ιδιαίτερα σημαντικός θεωρητικός της ύστερης μεσαιωνικής περιόδου"
- Πύρρος Μπαμίχας, "Κοσμική φωνητική μουσική στην αυλή των Αψβούργων και "περίεργα" πληκτροφόρα"
- Ιωάννης Φούλιας, "Αναζητώντας τις απαρχές της τριμερούς μορφής με υβριδική επαναφορά: Clementi και Reicha"
- Νίκος Τσούχλος, "Μικρός ιστορικός περίπατος στη δεκαετία του 1920 με αφορμή δύο πιανιστικούς κυλίνδρους από το αρχείο του Ωδείου Αθηνών"
- Μαρία Ντούρου, "Γιάννη Α. Παπαϊωάννου: "Allegro en forme S dithematique" (ΑΚΙ-Ντ 14)"
- Ούρσουλα Βρυζάκη, "Ελληνικές χορωδίες της Διασποράς"
- Ηλίας Γιαννόπουλος, "Αντικειμενική κατανόηση και αφέλεια ως αρετή: ο Adorno για την αισθητική εμπειρία και η έννοια της δομικής ακρόασης"
- Δημοσθένης Φιστουρής, "O εξευρωπαϊσμός της τουρκικής έντεχνης μουσικής από τα οθωμανικά εμβατήρια του Donizetti Πασά στη σύγχρονη Εθνική Σχολή Μουσικής της Τουρκικής Δημοκρατίας"
- Ναυσικά Χατζηχρήστου, "Η σημασία του φύλου στην πολιτιστική συμμετοχή του ελληνικού κοινού κλασικής μουσικής και όπερας και οι στρατηγικές πολιτιστικής διαχείρισης που νοηματοδοτεί"
- Οι συγγραφείς


Add: 2020-03-31 06:39:53 - Upd: 2024-04-29 16:27:07