Αποφασίζουμε μαζί
Η συμμετοχή των ασθενών στη λήψη αποφάσεων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-83146-3-4
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 14.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
21 x 14 εκ, 143 σελ.
Περιγραφή

Πολλοί ασθενείς, όταν φτάνουν στη στιγμή να υποβληθούν σε μια εξέταση ή επέμβαση ή να ξεκινήσουν μια θεραπεία, αναρωτιούνται αν ο γιατρός τους έχει δώσει τη σωστή ιατρική γνωμάτευση και τη σωστή θεραπεία. Επιπλέον, μία από τις πιο σημαντικές αιτίες δυσαρέσκειας και αγανάκτησης των ασθενών είναι ότι πολλές φορές δεν αισθάνονται κατάλληλα ενημερωμένοι για τη θεραπευτική διαδικασία, την οποία θα πρέπει να ακολουθήσουν για να ανακτήσουν την υγεία τους.

Η συμμετοχή των ασθενών στη λήψη αποφάσεων, βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη γιατρού - ασθενούς, η οποία στηρίζεται στην παραδοχή ότι ο γιατρός αποτελεί αυθεντία στην άσκηση της ιατρικής, ενώ ο ασθενής είναι ο καλύτερος κριτής της δικής του κατάστασης.

Οι εκτιμήσεις για την ποιότητα του υγειονομικού συστήματος δεν θα πρέπει να βασίζονται μόνο σε παραμέτρους, όπως είναι "ο αριθμός των γιατρών ή των κλινών ανά χίλιους κατοίκους", αλλά και σε παραμέτρους, οι οποίες αφορούν το βαθμό συμμετοχής του ασθενούς στην προάσπιση της υγείας του.

Το βιβλίο αυτό αποτελεί πρωτίστως ένα κείμενο στρατηγικής προσέγγισης, αναφορικά με την έννοια της συμμετοχικής λήψης απόφασης στην κλινική ιατρική, τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και τους περιορισμούς που ενέχει η εφαρμογή της. Έχει ως βασικό στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ασθενών, των γιατρών και των υπεύθυνων χάραξης στρατηγικών υγείας, για την αλλαγή του προσανατολισμού και της προοπτικής, αναφορικά με το ρόλο των ασθενών στις αποφάσεις, οι οποίες αφορούν την υγειονομική τους περίθαλψη.