Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα)
Πρακτικά: Δ΄Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεολληνικών Σπουδών, Γρανάδα, 9-12 Σεπτεμβρίου 2010
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-99699-3-2
Γλώσσα: Αγγλικά || Ισπανικά || Ελληνική, Νέα
eBook,
773 σελ.