Τα απειροελάχιστα μεγέθη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-91929-9-6
Μπαντές Γιώργος, Σέρρες, 5/2016
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 10.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 15 εκ, 242 γρ, 164 σελ.
Περιγραφή

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Το συνεχές και το διακριτό

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Το μαθηματικό άπειρο των Ελλήνων, τα απειροελάχιστα στους αριθμούς, οι σειρές
Ο διαφορικός λογισμός του Λάιμπνιτς, ο φορμαλισμός του Κωσύ στο λογισμό, τα μαθηματικά της συνέχειας Ντέντεκιντ, το συνεχές ως φυσική θεωρία

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Η ΦΥΣΙΚΗ
Η ατομικότητα του ηλεκτρισμού, το συνεχές στη θερμική ακτινοβολία, η κβάντωση του χώρου και του χρόνου


Το συνεχές ανάγεται στου αριθμούς, οι οποίοι δεν είναι υλικοί ούτε έχουν κάποιο υπόστρωμα ανάλογα με την ύλη αλλά υπάρχουν ανεξάρτητα .... Πυθαγόρειοι