Οι διασταυρούμενες διαδρομές της Βοιωτίας στον αθλητισμό και τον πολιτισμό
Α' Παμβοιώτια Άθλα
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-87443-0-1
Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 σελ.
Περιγραφή

Το "Κοινόν των Βοιωτών" και οι κατά καιρούς ηγήτορές του αξιοποίησαν στο μέγιστο εφικτό βαθμό το αυτονόητο, αξιοποίησαν δηλαδή τον ιερό ναό της Ιτωνίας Αθηνάς στην Κορώνεια και τη γοητεία της όντως θαυμαστής και ακτινοβολούσας λατρείας του και ό,τι αυτό σήμαινε για τους Βοιωτούς και ευρύτερα τον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Θεσμοθέτησαν την εορτή που μέσα στους κόλπους της δεχόταν και αγκάλιαζε προστατευτικά όλους τους Βοιωτούς και μόνο τους Βοιωτούς· από εδώ άλλωστε και η ονοματοθέτηση των αγώνων ως "Παμβοιώτια Άθλα", στα οποία προσέδωσαν και τα χαρακτηριστικά της εθνικής εορτής.

Οι αγώνες και η επιδίωξη για την κατάκτηση της πολυπόθητης διάκρισης από όλους τους Βοιωτούς στο πλαίσιο των Παμβοιωτίων και αυτό για αρκετούς αιώνες μέσα στον ίδιο ιερό χώρο της Ιτωνίας Αθηνάς ήταν το αποτέλεσμα της ευφυούς και δημιουργικής συνάντησης αθλητισμού και πολιτισμού στο χώρο της Βοιωτίας. Μίας συνάντησης που καλλιέργησε το ήθος, προάσπισε την ειρήνη, ενίσχυσε τη δημοκρατία και άνοιξε νέες πολιτισμικές προοπτικές όχι μόνο για τους Βοιωτούς και τον ελληνισμό αλλά και για όλη την ανθρωπότητα. Έτσι, οι διασταυρούμενες διαδρομές της Βοιωτίας στον αθλητισμό και τον πολιτισμό έπαιξαν καταλυτικό και ρηξικέλευθο ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή.