Η Παρθένος Μαρία και η επίγεια ζωή της
Πτυχές των θλίψεων, μόχθων, δεινών και περιπετειών της
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-82238-3-7
Εμβέλεια Εκδοτική, Αθήνα, 1/2017
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 6.36 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 237 γρ., 144 σελ.

Add: 2020-03-31 06:39:52 - Upd: 2020-03-31 14:41:53