Κερασιά
Ιστορία, παιδεία πολιτισμός: Πρακτικά ημερίδας 15ης Σεπτεμβρίου 2013
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-81334-0-2
Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Χαρτόδετο
225 σελ.
Περιγραφή

Περιεχόμενα:

- Κωνσταντίνος Ν. Παυλός, "Σιάκα: ένας άγνωστος και μυστηριώδης μεσαιωνικός οικισμός"
- Μαρία Μπρέτσα & Αθανάσιος Καλλιανιώτης, "Η βυζαντινή κι οθωμανική Κερασιά"
- Άννα Καλώτα, "Εκκλησιαστική Ιστορία Κερασιάς και περιχώρων"
- Αργύριος Φτάκας, "Η πανίδα της Κερασιάς"
- Αθανάσιος Καλλιανιώτης, "Η πάλη δύο κόσμων σε ένα μικρό χωριό: η Κερασιά στη δεκαετία του 1940
- Κωνσταντίνα Τσιτσέλη, "Μαλαματή Διαμαντή: Αστή δασκάλα σ` επαρχιακό χωριό"