Διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας από τη θεωρία στην πράξη
Θεωρία με πολλά παραδείγματα και λυμένες ασκήσεις και χρήση Η/Υ
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-9732-29-1
Εκδόσεις Da Vinci, Αθήνα, 12/2018
Ελληνική, Νέα
€ 55.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 973 γρ, 490 σελ.