Θέματα κοινωνικής οικονομίας
Από την κοινωνική επιχειρηματικότητα στις κοινωνικές επενδύσεις και την κοινωνική τραπεζική
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-80232-3-9
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 25.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 311 σελ.
Περιγραφή

Ο πρώτος, διεπιστημονικός, συλλογικός τόμος, μετά την ψήφιση του νέου Νόμου 4430/2016 για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, καθώς και του νέου Νόμου 4384/2016 για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς.
Έμπειροι και διεθνώς καταξιωμένοι ερευνητές και ειδικοί, πανεπιστημιακοί, εμπειρογνώμονες, στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, καθώς και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, σε μια συγγραφική ομάδα με διεπιστημονικό συντελεστή, αναδεικνύουν την ακαδημαϊκή και επιχειρησιακή μοναδικότητα της κοινωνικής οικονομίας, ως ενός ιδιαίτερα δυναμικού κλάδου, με ανεξάντλητες προοπτικές για την ανάπτυξη στην χώρα μας και την Ευρωπαϊκή Ένωση.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
Πρόλογος: Alain Coheu, "Η Κοινωνική Οικονομία ως Αναγκαιότητα στην Ελλάδα και την Ευρώπη."
Εισαγωγή: Γεώργιος Ντάσης

Μέρος Πρώτο: ΑΞΙΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
- Ιωάννης Νασιούλας, "Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα"
- Ιωάννης Νασιούλας, "Κοινωνικό Κεφάλαιο"
- π. Αλέξανδρος Σαλμάς, "Προς μια θεολογία της κοινωνικής οικονομίας"
Μέρος Δεύτερο: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ
- Ιωάννης Νασιούλας, "Κοινωνικές επενδύσεις και κοινωνική τραπεζική"
- Ιωάννης Νασιούλας, "Μέτρηση κοινωνικής επιπτώσεων"
- Βικτώρια Σωτηριάδου, "Χρηματοδοτική καινοτομία"
Μέρος Τρίτο: ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
- Γεώργιος Ντάσης, Ιωάννης Νασιούλας, "Ευρωπαϊκές πολιτικές"
- Κωνσταντίνος Γεωρμάς, "Χρήσεις και καταχρήσεις της κοινωνικής επιχειρηματικότητας"
- Ιωάννης Νασιούλας, "Ο Νόμος 4430/2016 για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία"
- Μιχαήλ Φεφές, "Ο Νόμος 4384/2016 για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς"
- Μιχαήλ Χριστάκης, "Κοινωνικά υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις"
Μέρος Τέταρτο. ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
- Ιωάννης Νασιούλας, "Η κεφαλαιουχική κοινωνική επιχείρηση"
- Μιχαήλ Χριστάκης, "Κοινωνική οικονομία και τοπική αυτοδιοίκηση"
- Kurt Berlo, Oliver Wagner Daniel Schafer, "Το παράδειγμα των δημοτικών επιχειρήσεων ενέργειας στην Γερμανία"
- Απόστολος Ιωακειμίδης, "Αμοιβαία ταμεία αλληλασφάλισης στην Ευρώπη"
- Ευγενία Πετρίδου, Ναούμ Μυλωνάς, "Εκπαίδευση στην κοινωνική επιχειρηματικότητα"
- Παναγιώτης Μπαμίδης, "Κοινωνική καινοτομία στην υγεία"
- Βασίλειος Μαυροειδής, "Η συμβολή της τυποποίησης στην κοινωνική επιχειρηματικότητα"

Επίλογος: Dennis Stokkingk

Add: 2020-03-31 06:39:51 - Upd: 2023-09-14 09:04:19