Ταυτότητες, γλώσσα και λογοτεχνία
Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου για τα 20 χρόνια λειτουργίας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ.
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-629-002-2
Εκδόσεις Σαΐτα, Αθήνα, 6/2018
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ebook, Other
634 σελ.
Περιγραφή

Ο παρών τόμος αποτελεί το B` μέρος των Πρακτικών του Διεθνούς Επετειακού Συνεδρίου με τον τίτλο "Ταυτότητες: Γλώσσα και Λογοτεχνία", που διοργανώθηκε στην Κομοτηνή, από 9 έως 11 Οκτωβρίου 2015, για τον εορτασμό των είκοσι χρόνων από την ίδρυση του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Ο συγκεκριμένος τόμος περιλαμβάνει κείμενα, έπειτα από κρίση, ανακοινώσεων που παρουσιάστηκαν στο παραπάνω συνέδριο και εντάσσονται στις θεματικές της νεότερης ιστορίας και της βυζαντινής και νεοελληνικής φιλολογίας.


Add: 2020-03-31 06:39:51 - Upd: 2024-04-29 16:27:07