Ο μακεδονικός αγώνας και τα γεγονότα στη Θράκη (1904-1908)
Συλλογικό έργο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7897-08-4
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 7.04 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
487 σελ.
Περιγραφή

Η πρώτη έκδοση του έργου, το 1979, τιμήθηκε με το Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών. Η εμπλουτισμένη επανέκδοσή του, κυκλοφόρησε το 1998. Αναφέρεται στην ιστορία της Μακεδονίας, τεκμηριώνει την ελληνικότητα των Μακεδόνων, παρουσιάζει το Μακεδονικό Ζήτημα κατά τον 19ο αιώνα και την ένοπλη δράση των Ελλήνων κατά την περίοδο 1904-1908. Ο τόμος, που εμπλουτίζεται με παραρτήματα και πίνακες, είναι διαθέσιμος και στην αγγλική γλώσσα.

Add: 2020-03-31 06:39:51 - Upd: 2021-06-08 08:16:49