Αεροδρόμια: Μελέτη και κατασκευή
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-91849-6-0
Νικολαΐδης, Αθανάσιος, Θεσσαλονίκη, 6/2017
Ελληνική, Νέα
€ 45.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 500 γρ, 300 σελ.
Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο αποσκοπεί στο να βοηθήσει τον αναγνώστη να κατανοήσει τις βασικές αρχές µελέτης και κατασκευής ενός αεροδροµίου και να αποτελέσει ένα βασικό εγχειρίδιο του ενασχολούµενου µε το σχεδιασµό, τη µελέτη, την κατασκευή, την επέκταση και τη συντήρηση αεροδροµίων.

Στόχος της αναθεωρηµένης έκδοσης είναι να συµβάλλει στον αρτιότερο σχεδιασµό και στην κατασκευή αεροδροµίων σύµφωνα µε τα αναθεωρηµένα πρότυπα και προδιαγραφές του ICAO και FAA και άλλων διεθνών Οργανισµών σχετικών µε το σχεδιασµό και την κατασκευή αεροδροµίων.

Το βιβλίο, στην παρούσα έκδοση, αποτελείται από εννέα κεφάλαια τα οποία διαπραγµατεύονται τις βασικές αρχές σχεδιασµού και τη γενική διάταξη αεροδροµίων, τη χωρητικότητα διαδρόµων, τα εµπόδια στον χώρο του αεροδροµίου, το γεωµετρικό σχεδιασµό διαδρόµων, τροχοδρόµων και δαπέδων στάθµευσης, τη διαστασιολόγηση οδοστρωµάτων αεροδροµίων, την αποχέτευση και
αποστράγγιση του χώρου του αεροδροµίου, τη σήµανση διαδρόµων-τροχοδρόµων, τα βοηθήµατα αεροπλοΐας, την αξιολόγηση της επιφανειακής και δοµικής κατάστασης των οδοστρωµάτων αεροδροµίου και την ενίσχυση-βελτίωση οδοστρωµάτων διαδρόµων και τροχοδρόµων.