Μεθοδολογία εκπόνησης ετήσιων προϋπολογισμών πολυκατοικίας
Για ιδιώτες και επαγγελματίες διαχειριστές
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-84523-5-0
Τσούρου Κατερίνα, Αθήνα, 11/2019
Ελληνική, Νέα
€ 18.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
30 x 21 εκ, 50 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό προορίζεται για τους επαγγελματίες και τους ιδιώτες διαχειριστές πολυκατοικιών, που επιθυμούν να εντάξουν στην οικονομική διαχείριση τους "Ετήσιους Προϋπολογισμούς".
Ο Ετήσιος Προϋπολογισμός, είναι ένα από τα σημαντικότερα "εργαλεία" για:
α) τον ορθολογικό προγραμματισμό και την παρακολούθηση των ετήσιων δαπανών κοινοχρήστων και
β) την επίτευξη ρεαλιστικής, μετρήσιμης, χρονικά προσδιορισμένης και βιώσιμης οικονομικής διαχείρισης.
Η εκπόνηση του προϋπολογισμού προβλέπει τη χρήση 8 τυποποιημένων πινάκων που είναι κατάλληλοι για οποιανδήποτε πολυκατοικία και για απεριόριστες διαχειριστικές περιόδους.

Το βιβλίο περιέχει
- Το βασικό σκεπτικό των υπολογισμών και των οικονομικών εκτιμήσεων, παραδοχών ή/και επιλογών που προσαρμόζονται στις ανάγκες και τους στόχους κάθε πολυκατοικίας.
- Οδηγίες για τη χειρόγραφη συμπλήρωση των τυποποιημένων πινάκων.
- Οδηγίες για τη δημιουργία του αρχείου ετήσιων προϋπολογισμών εκάστης πολυκατοικίας.
- Υπόδειγμα παρουσίασης ενός ετήσιου προϋπολογισμού στη Γενική Συνέλευση.