Κοινόκτητα - κοινόχρηστα μέρη πολυκατοικιών
Εγχειρίδιο για διαχειριστές και ιδιοκτήτες
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-84523-2-9
Τσούρου Κατερίνα, Αθήνα, 9/2019
Ελληνική, Νέα
€ 10.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 15 εκ, 48 σελ.
Περιγραφή

Όλοι γνωρίζουν πως ένας ιδιοκτήτης διαμερίσματος ή καταστήματος σε πολυκατοικία, είναι ταυτόχρονα και συνιδιοκτήτης κάποιων μερών του κτιρίου, που είναι ευρέως γνωστά ως κοινόχρηστοι χώροι.

Ελάχιστοι όμως συνιδιοκτήτες γνωρίζουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που έχουν στα κοινόκτητα μέρη, όπως καθορίζονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Έτσι πολύ συχνά στις πολυκατοικίες, κάποιοι συνιδιοκτήτες προβαίνουν σε αυθαίρετες και καταχρηστικές ενέργειες που είναι εις βάρος κάποιων ή όλων των άλλων συνιδιοκτητών.

Το βιβλίο αυτό παρέχει σωστή και πλήρη ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όλων των συνιδιοκτητών όσον αφορά στη χρήση και στη συντήρηση των κοινόκτητων μερών της πολυκατοικίας, η οποία αποτελεί:
α) απαραίτητη συνθήκη για νομότυπες και εποικοδομητικές επιλογές,
β) το ισχυρότερο και αποτελεσματικότερο "εργαλείο" αποτροπής κάθε αυθαιρεσίας.