Λαογραφικόν λεξικόν της Αμοργού
Προσπάθεια αποθησαυρίσεως λέξεων οι οποίες χάνονται
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-92208-3-5
Ελληνική, Νέα
€ 15.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 440 σελ.
Περιγραφή

Αν και είναι γραμμένον βάση της ομιλουμένης στην Αμοργόν διαλέκτου, δεν παύει να καλύπτει λέξεις από πλείστες περιοχές της Ελλάδος. Ένα ποσοστόν περίπου 60% έχει πανελλήνιον εφαρμογήν. Οι λοιπές δεν είναι λέξεις ιδιωματικές του νησιού, αλλά αμιγώς ελληνικές ακόμα και ομηρικές, οι οποίες διετηρήθησαν μέχρι σήμερα, είτε αυτούσιες είτε ελαφρώς παρηλλαγμένες. Είναι δε σε χρήση από τους κατοίκους και ιδίως τους πρεσβυτέρους, τους μη εγκαταλείψαντας το νησί για πολύ χρονικόν διάστημα και δεν έχουν πανεπιστημιακήν μόρφωσην. Υπό την άποψη αυτήν η αποθησαύριση αποτελεί σπουδαίον διάβημα, δεδομένου ότι οι παλαιότεροι χάνονται και μ’ αυτούς το Αρχαιοελληνικόν λεξιλόγιον:!!! Δεν υπερβάλλει ο χαρακτηρισμός Λεξικόν της Αμοργού αλλά... και πάσης Ελλάδοσ!!!