Δομικά και διακοσμητικά υλικά
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-82646-4-9
Νημερτής, Αθήνα, 12/2017
Ελληνική, Νέα
€ 40.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
25 x 21 εκ, 360 σελ.
Περιγραφή

Οι γνώσεις που αφορούν τα υλικά των δομικών και διακοσμητικών κατασκευών δεν μπορούν να περιορισθούν στις σελίδες ενός βιβλίου. Είναι γνώσεις που συνδέουν διαδικασία σχεδιασμού, μορφοδοσία, τεχνογνωσία, κατασκευαστική λογική, ιδιότητες και συμπεριφορά των υλικών, υλοποίηση του έργου. Η ίδια η παρουσίαση υλικών σε όλες τις πιθανές δομικές και διακοσμητικές χρήσεις τους, θα κινδύνευε να θεωρηθεί ελλιπής, μια και η εξέλιξη είναι ταχύτατη και τα προϊόντα της έρευνας στον τομέα της επιστήμης των υλικών και των κατασκευών, εμπλουτίζονται συνεχώς, όπως εξ` άλλου τροποποιείται και η διαδικασία σχεδιασμού στα νέα ψηφιακά περιβάλλοντα.

Η πρώτη έκδοση του βιβλίου αυτού πραγματοποιήθηκε το 2005. Η παρούσα έκδοση είναι επικαιροποιημένη και εμπλουτισμένη. Απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές και επαγγελματίες που ασχολούνται με οποιοδήποτε τρόπο με τον σχεδιασμό χώρων ή αντικειμένων. Σε αυτήν παρουσιάζονται οι κύριες ομάδες δομικών και διακοσμητικών υλικών, που αποτελούν τη δεξαμενή απ` όπου μπορούν ν` αντλήσουν τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουν στις κατασκευές τους. Ο βασικός στόχος είναι ν` αναπτυχθούν τρόποι προσέγγισης στη διαδικασία επιλογών υλικών σε σχέση με τις ιδιότητες, τη συμπεριφορά, την αντοχή, την επεξεργασία, τη συνάφεια και τη διάρκεια τους, σε συνάρτηση με την επίδραση εξωγενών παραγόντων και απαιτήσεων που επηρεάζουν τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διάρκεια του έργου.

Ο τρόπος με τον οποίο ο σχεδιαστής επιλέγει τα κατάλληλα κατά περίπτωση υλικά, για να εκφράσει την αισθητική θεώρηση και τις επιδιώξεις του, αναδεικνύει την αξία της ύλης στην πραγμάτωση του έργου του. Σε αυτήν την πορεία η κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών των υλικών αποτελεί μια ουσιαστική κατάκτηση σε θεωρητικό τουλάχιστον επίπεδο και το πρώτο βήμα για την εύστοχη επιλογή τους. Η ορθή εφαρμογή τους στη συνέχεια, δεν είναι παρά προϊόν εμπειρίας και διαρκούς ενημέρωσης.