Από ένα τίποτα
Από ένα τίποτα (τίτλος πρωτοτύπου)
Εικονογράφηση: Billaudeau, Julien
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5005-33-7
Κόκκινο, Καλαμάτα, 11/2019
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 13.90 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
26 x 19 εκ, 36 σελ.
Περιγραφή

Στην αρχή, δεν υπήρχε τίποτα.
Απολύτως τίποτα.
Φυσικά, εδώ κι εκεί υπήρχαν μερικά δέντρα.
Όμως, αυτό δεν ήταν σχεδόν τίποτα.
Μέχρι που έφτασε ο Κύριος Κ...

Add: 2020-03-31 06:39:50 - Upd: 2021-03-17 18:24:33