Ιερά ασματική ακολουθία του συσταυρωθέντος τω Κυρίω ημών Ιησού Χριστώ και πιστεύσαντος Λυστού του Ευγνώμονος
Ψαλλομένη τη ιβ΄ Οκτωβρίου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-9782-05-0
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 7.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 292 γρ., 94 σελ.
Add: 2020-03-31 06:39:49 - Upd: 2020-03-31 14:41:49