Δέκα διαφορές
(συνειρμική αναφορά)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-6875-26-7
Τυφλόμυγα, Αθήνα, 11/2016
Ελληνική, Νέα
€ 5.83 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 15 εκ, 47 σελ.
Περιγραφή

Ελάχιστα λεπτά παρατήρησης, καταγραφής διαστάσεων, καταστάσεων και παραστάσεων, συνειρμικής αυτό-εγκατάλειψης στο κέντρο της Αθήνας και στο ολόγραμμα του νου, ομφαλών της πλανητικής μας κοινοτοπίας και κομπόστερ κάθε ευαίσθητης (παραίσθητης ή και αναίσθητης) υποκειμενικότητας.
Σε μία, δέκα ή άπειρες διαφορές: το φάσμα των ρωγμών της κανονικότητας, μεταξύ ψευδοπραγματικού και αλληλομικρογονιμοποιήσεων έξω- ενδο- χώρας.