Το επιχειρείν στον ψηφιακό μετασχηματισμό
Το επιχειρείν στον ψηφιακό μετασχηματισμό (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5131-42-5
Rosili, Αθήνα, 1/2018
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Αγγλικά
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 272 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο "Το επιχειρείν στον ψηφιακό μετασχηματισμό" εξετάζει την επιχειρηματική διάσταση του ψηφιακού μετασχηματισμού και τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες, πολιτικές και στρατηγικές, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς. Είναι ένας οδηγός για όλους εκείνους που επιθυμούν να κατανοήσουν καλύτερα τον ψηφιακό μετασχηματισμό, να τον εφαρμόσουν και να τον χρησιμοποιήσουν ως μέσο για να ηγηθούν στον επαγγελματικό χώρο.

Στόχος του βιβλίου είναι να προχωρήσει πέρα από τον παραδοσιακό τρόπο σκέψης, να θέσει κατά μέρος παρωχημένες στρατηγικές και να εξηγήσει ποια βήματα πρέπει να γίνουν ώστε ένας οργανισμός να γίνει πραγματικά ψηφιακά ευέλικτος. Μεταξύ άλλων, εξετάζει τον τρόπο δημιουργίας ταχύτητας στον οργανισμό και την καθιέρωση επαναληπτικής εργασίας, την απομάκρυνση περιττών διαδικασιών, την εγκατάσταση της καινοτομίας, τη χαρτογράφηση της στρατηγικής για τα κίνητρα και την ανάπτυξη του ταλέντου προς την επιτυχία.

Παρέχει οδηγίες που θα σας βοηθήσουν να:
- καθορίσετε τον ρυθμό και τη συχνότητα για αλλαγή
- διαλύσετε τις παλιές συνήθειες
- επιτύχετε οργανωτική ευελιξία
- και να εξασφαλίσετε υψηλές επιδόσεις.

Το βιβλίο αυτό, γεμάτο με πρακτικές συμβουλές, παραδείγματα και ρεαλιστικές ιδέες από τους επαγγελματίες που βρίσκονται στην κορυφή του ψηφιακού μετασχηματισμού, αποτελεί έναν ουσιαστικό οδηγό για τη δημιουργία μιας ευέλικτης επιχείρησης.

Add: 2020-03-31 06:39:49 - Upd: 2021-03-17 18:29:58