Χρωματίζω το φθινόπωρο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-9467-41-4
Αιγαίο - Βάρφης Στέφανος, Θεσσαλονίκη, 1/2015
Ελληνική, Νέα
€ 4.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 29 εκ, 24 σελ.