Ηράκλειτος και η διαλεκτική φιλοσοφική σκέψη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-8410-28-2
Τελέθριον, Αθήνα, 1/1984
Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
278 σελ.