Φόβοι και ελπίδες στα νεότερα χρόνια
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-9538-60-2
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 15.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 208 σελ.
Περιγραφή

Περιεχόμενα:

- Γιώργος Κουτζακιώτης, "Μηνύματα στον ουρανό. Ελληνική "κομητογραφία" (15ος-19ος αι.)"
- Αλεξάνδρα Σφοίνη, "Ο φόβος του τυράννου σε χρονικά και διηγήσεις της Τουρκοκρατίας"
- Βαγγέλης Σαράφης, ""[...] να νομίζωμεν εμαυτούς απηλπισμένους, χωρίς να βλέπωμεν διόρθωσιν τινά προς οικονομίαν". Φόβος για την αναπότρεπτη εξέγερση, Φεβρουάριος 1821"
- Δημήτρης Δημητρόπουλος, "Ατομικοί και συλλογικοί φόβοι στις μέρες της μεγάλης αγωνίας. Ο Ι. Παπαδιαμαντόπουλος γράφει από το πολιορκημένο Μεσολόγγι"
- Χρήστος Λούκος, "Ένα ποθούμενο δάνειο που ήλθε μετά θάνατον. Ο Καποδίστριας και το τρίτο δάνειο του 1821"
- Ξένια Μαρίνου, "Δημόσιος λόγος και επιτήρηση με αφορμή τις δίκες αναρχικών στο Παρίσι της Τρίτης Γαλλικής Δημοκρατίας (1880-1885)"
- Δημήτρης Μπαχάρας, ""Περιμένοντας τους Γερμανούς...". Φόβοι και ελπίδες στην Ελλάδα τον Διχασμού"
- Αγγελική Χριστοδούλου, ""Κατάληψις της ιερωτάτης εθνικής ακροπόλεως". Οι ανησυχίες για τους φοιτητές στον δημόσιο λόγο του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά τον Μεσοπόλεμο"
- Τάσος Σακελλαρόπουλος, "Πολιτικές αφετηρίες του βίου της εξόριστης Ελλάδας στη Μέση Ανατολή. Ελπίδες και φόβοι στον λόγο των πρωταγωνιστών"
- Κατερίνα Δέδε, ""Μικροί" και "μεγάλοι" φόβοι την περίοδο της Κατοχής"
- Μαρία Δημητριάδου, "Από την Απελευθέρωση στον Δεκέμβρη. Η ελπίδα για μια ισχυρή αριστερά μέσα από τα γραπτά ελληνοαμερικανών δημοσιογράφων"
- Χρήστος Τριανταφύλλου, "Συλλογική μνήμη και φόβοι του Διχασμού. Μάρτιος 1962: μια "στιγμή" του "Ανένδοτου Αγώνα""
- Βαγγέλης Καραμανωλάκης, ""Γιατί ήταν γιος του Αντώνη". Οι φακελωμένοι φόβοι της Μεταπολίτευσης"

Add: 2020-03-31 06:39:48 - Upd: 2023-02-06 15:02:56