Η έρευνα στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης: Παρόν και προοπτικές
1ο Πανελλήνιο συνέδριο Κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης, Γιάννενα 16 και 17 Οκτωβρίου 2014
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-233-216-0
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ebook,
80 σελ.

Add: 2020-03-31 06:39:48 - Upd: 2024-04-29 16:27:06