Η έρευνα στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης: Παρόν και προοπτικές
1ο Πανελλήνιο συνέδριο Κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης, Γιάννενα 16 και 17 Οκτωβρίου 2014
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-233-216-0
Ελληνική, Νέα
eBook,
80 σελ.