Ο αργαλειός στη Σκύρο
Καταγραφές μαρτυριών παλαιών υφαντριών
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-404-325-5
Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα, 11/2017
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 12.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
29 x 21 εκ, 616 γρ, 145 σελ.
Περιγραφή

Η παρούσα έκδοση αφορά υλικό που έχει καταθέσει στο Αρχείο Χειρογράφων του Κέντρου Λαογραφίας η Αλίκη Λάμπρου, με θέμα "Ο αργαλειός στη Σκύρο" κατά το έτος 2008 (αριθμ. χειρογράφου 4847). Πρόκειται για τη συλλογή και καταγραφή υλικού με θέμα την υφαντική στη Σκύρο.

Κεντρικός άξονας του βιβλίου είναι οι γραπτές σημειώσεις της μητέρας της για την ύφανση συγκεκριμένων σχεδίων. Αυτές συμπληρώνονται από τις μνήμες αλλά και τις καταγραφές των σκυριανών υφαντριών (συγγενών και οικείων προσώπων στο σύνολό τους) για τον αργαλειό και τα υφαντά, στοιχεία από την αναδίφηση των τοπικών αρχείων και πλαισιώνονται από συγκριτικά στοιχεία με άλλες περιοχές, βιβλιογραφικές αναφορές σε θέματα που αφορούν την ύφανση και πλούσιο φωτογραφικό υλικό τεκμηρίωσης. Ο τόμος εμπλουτίζεται με πληροφορίες για τα είδη των νημάτων, την κατεργασία και τη βαφή τους, ενώ συνοδεύεται από ένα συνοπτικό αλλά χρήσιμο τοπικό γλωσσάρι υφαντικής.

Η έκδοση, με αναφορά στη Σκύρο, επιχειρεί να συμβάλει στη σύνθεση μιας πληρέστερης εικόνας για τον αργαλειό και την υφαντική τέχνη ευρύτερα. Αφορά ουσιαστικά στην πληρέστερη καταγραφή και γνώση της τοπικής μνήμης και παράδοσης και συμβάλει, στο μέτρο που αναλογεί, στη συγκρότηση του "αρχείου" της λαογραφίας.

Add: 2020-03-31 06:39:47 - Upd: 2020-03-31 14:41:47