Αρμονική γεωμετρία
Αρμονικές ενελίξεις, αρμονικά πολύπλευρα και αρμονικές γραμμές
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7991-42-3
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 59.90 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1,299 γρ, 778 σελ.
Περιγραφή

Περιέχονται:

- Ορισμοί
- Μέθοδοι
- Προτάσεις
- Προβλήματα
- Γεωμετρικοί Τόποι
- Μελέτη - Έρευνα

Add: 2020-03-31 06:39:47 - Upd: 2020-03-31 14:41:47