Πληροφορική Γ΄λυκείου
Σπουδών οικονομίας και πληροφορικής
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7991-46-1
Ελληνική, Νέα
€ 14.99 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 352 σελ.
Περιγραφή

Ο τόμος Β΄ αναφέρεται στο συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο "Πληροφορική" το οποίο προστέθηκε κατά το σχολικό έτος 2019-2020 στο διδακτικό πακέτο του μαθήματος Πληροφορική που διδάσκεται στην ομάδα προσανατολισμού "Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής" της Γ΄ τάξης των ημερησίων Λυκείων, καθώς και στη Δ΄ τάξη των εσπερινών Λυκείων.

- Εμπεριέχει όλη η θεωρία του σχολικού βιβλίου "Πληροφορική" σύμφωνα με την ύλη 2019-2020 δοσμένη σε μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων.
- Οι λύσεις των ασκήσεων βρίσκονται σε ξεχωριστό ένθετο που συνοδεύει το κύριο βιβλίο.
- Αποτελείται από 8 κεφάλαια και έχει ορ­γανωθεί σε 14 μαθήματα με το κάθε έναν να αναφέρεται και να αναλύει εκτενέστερα ένα συγκεκριμένο αντικείμενο της εξεταστέα ύλης.
- Υπάρχουν μεθοδολογίες χρήσιμες για την επίλυση ασκήσεων, παραδείγματα και λυμένες ασκήσεις με κατάλληλες επεξηγήσεις.
- Οι ασκήσεις έχουν εξειδικευθεί και ομαδοποιηθεί σε ερωτήσεις Σ/Λ, πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενού, αντιστοίχισης, εμφάνισης τιμών, μετατροπής, εύρεσης λαθών και προβλημάτων.
- Οι ερωτήσεις και ασκήσεις προς επίλυση έχουν ιεραρχηθεί ανάλογα με το επί­πε­δο δυσκολίας, το οποίο καθορίζεται με κατάλληλη σήμανση (εύκολη-μέτρια-δύ­σκο­λη-πολύ δύσκολη).
- Υπάρχουν ειδικά πλαίσια με επισημάνσεις και παρατηρήσεις.
- Περιλαμβάνει θέματα πανελλαδικών εξετάσεων.
- Υπάρχει στο τέλος ένας οδηγός επανάληψης που περιλαμβάνει:
3 επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης και
40+1 προτεινόμενα θέματα επιπέδου πα­νελ­λαδικών εξετάσεων.