Μαθηματικά Γ' ΕΠΑΛ
Διαφορικός λογισμός, στατιστική
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7991-41-6
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 19.60 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
448 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε για τις ανάγκες του μαθήματος των Μαθηματικών της Γ’ τάξης ΕΠΑΛ
και περιέχει:
- Αναλυτική θεωρία με βάση τη νέα ύλη
- Πλήρη μεθοδολογία, η οποία υποστηρίζεται από ικανό αριθμό
υποδειγματικά λυμένων ασκήσεων
- Επιλεγμένες ασκήσεις για λύση με τις απαντήσεις τους στο τέλος του βιβλίου
- Ερωτήσεις εμπέδωσης και διαγωνίσματα στο τέλος κάθε κεφαλαίου
- Ειδικό κεφάλαιο για μια συστηματική και ολοκληρωμένη επανάληψη με:
- Ερωτήσεις Θεωρίας
- Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους
- Λυμένα θέματα
- Προτεινόμενα θέματα
- Παράρτημα με απαραίτητες γνώσεις από τις προηγούμενες τάξεις

Add: 2020-03-31 06:39:47 - Upd: 2020-03-31 14:41:47