Προς μια συμπεριληπτική ευρωπαϊκή πολιτότητα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-3549-4
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 8/2019
Ελληνική, Νέα
€ 0.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 482 σελ.
Περιγραφή

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνιστά μία sui generis πολυεπίπεδη Πολιτεία, στην οποία κανονιστικό ζητούμενο είναι η δημοκρατία, η ελευθερία και η κοινωνική αλληλεγγύη, όπως εξάλλου και στα κράτη μέλη της. Το κανονιστικό αυτό ιδεώδες προϋποθέτει ότι οι πολίτες της Ένωσης, παρά τις όποιες διαφορές τους (εθνικές, θρησκευτικές, έμφυλες, πολιτισμικές κλπ), απολαμβάνουν σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειάς τους, ίση ελευθερία και δυνατότητες συμμετοχής στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή. Οι πρωτότυπες επιστημονικά συμβολές που εμπεριέχονται στον ανά χείρας τόμο αποσκοπούν στη διερεύνηση, από την οπτική γωνία του δικαίου και της πολιτικής επιστήμης, των δυσκολιών και των θεσμικών προϋποθέσεων επίτευξης αυτού του στόχου. Γραμμένες από διακεκριμένους στον τομέα τους νομικούς και πολιτικούς επιστήμονες, διερευνούν τις διχοτομικές γραμμές, τις συστημικές δυσμενείς διακρίσεις, τις διακινδυνεύσεις του κράτους δικαίου αλλά και τα νέα θεσμικά εργαλεία εντός της ενωσιακής έννομης τάξης που αφορούν στην ισότιμη συμμετοχή όλων, τόσο στην ιδιωτική όσο και στη δημόσια σφαίρα. Με τον τρόπο αυτό, συμβάλλουν σε μία μακρά αλλά πάντα επίκαιρη συζήτηση για την ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη -την ευρωπαϊκή, δηλαδή, πολιτότητα (citizenship)- παρέχοντας διεξοδικές, καινοτόμες και τεκμηριωμένες αναλύσεις και νέες ιδέες προς την κατεύθυνση της συμπερίληψης όλων, χωρίς αποκλεισμούς.