Δαπάνες Επιχειρήσεων - Ανάλυση - Ερμηνεία.
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-83795-3-4
Forin Σταματόπουλος, Αθήνα, 5/2019
Ελληνική, Νέα
€ 55.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
24 x 17 εκ, 1,000 γρ, 544 σελ.
τ. 1
Περιγραφή
  • Θεματική πρακτική ανάλυση.
  • Λογιστικές διαφορές.
  • Γενικές αρχές έκπτωσης των δαπανών, παραγωγικότητα και αυτοτέλεια των χρήσεων.
  • Κατάλληλα δικαιολογητικά δαπανών και τρόπος πληρωμής.
  • Έξοδα μισθοδοσίας, κίνησης, φιλοξενίας, εκδηλώσεων, αυτοκινήτων, τηλεφωνίας, διαφημίσεων, ακινήτων,  ασφαλίστρων, μελών ΔΣ, τόκων, προστίμων, δωρεών, δαπανών ψυχαγωγίας, προσωπικών καταναλωτικών  δαπανών, δωρεών, χορηγιών κ.λπ.
  • Αμοιβές σε είδος, Ζημιές. Προβλέψεις. Αποσβέσεις. Επισφαλείς πελάτες.
  • Συνδυαστική ερμηνεία διατάξεων βασιζόμενη σε νομολογία, αποφάσεις και εγκυκλίους.
  • Αναλυτικό αλφαβητικό και θεματικό ευρετήριο.