Νέκυια
Της μνήμης και της σιωπής
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-694-400-0
Δρόμων, 2019
Ελληνική, Νέα
€ 5.30 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
40 σελ.