Εδραιώνοντας τον Ευρωπαϊκό Χώρο Δικαιοσύνης
Η προστασία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-836-0
Ελληνική, Νέα
€ 25.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
192 σελ.