Περιφερειακή διάσταση των δραστηριοτήτων έντασης γνώσης στην Ελλάδα, Επισκόπηση 2017
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5355-07-4
Ελληνική, Νέα
€ 0.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
24 x 17 εκ, 68 σελ.