Κοινωνική Ψυχολογία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-418-784-3
Τζιόλα, 10/2019
10η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 80.05 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
29 x 21 εκ, 696 σελ.
Περιγραφή


Περιέχει: Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία — Μεθοδολογία: Πώς Διενεργούν Έρευνες οι Κοινωνικοί Ψυχολόγοι; — Κοινωνική Νόηση: Πώς Σκεφτόμαστε για τον Κοινωνικό Κόσμο — Κοινωνική Αντίληψη: Πώς Κατανοούμε τους Άλλους — Ο Εαυτός: Κατανοώντας τον Εαυτό μας σε Κοινωνικό Πλαίσιο — Η Γνωστική Ασυμφωνία και η Ανάγκη Προστασίας της Αυτοεκτίμησής μας — Στάσεις και Αλλαγή Στάσεων: Επηρεάζοντας Σκέψεις και Συναισθήματα — Συμμόρφωση και Υποταγή: Επιρροές στη Συμπεριφορά — Ομαδικές Διεργασίες: Επιρροή εντός Κοινωνικών Ομάδων — Έλξη και Σχέσεις: Από τις Αρχικές Εντυπώσεις στη Μακροπρόθεσμη Στενή Σχέση — Φιλοκοινωνική Συμπεριφορά: Γιατί Προσφέρει Κανείς Βοήθεια; — Επιθετικότητα: Γιατί Κάνουμε Κακό στους Άλλους; Μπορούμε να το Αποτρέψουμε; — Προκατάληψη: Αιτίες, Συνέπειες και Τρόποι Αντιμετώπισης — Κοινωνική Ψυχολογία στην Πράξη 1: Αξιοποιώντας την Κοινωνική Ψυχολογία για την Προετοιμασία ενός Περιβαλλοντικά Βιώσιμου και Ευτυχισμένου Μέλλοντος — Κοινωνική Ψυχολογία στην Πράξη 2: Η Κοινωνική Ψυχολογία και η Υγεία — Κοινωνική Ψυχολογία στην Πράξη 3: Η Κοινωνική Ψυχολογία και ο Νόμος.