ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΔΙΠΟΔΑ ΣΤΟΝ "ΥΙΟ ΠΟΥ ΕΥΡΕΘΗ"
IL SEGRETO DEL FIGLIO : DA EDIPO AL FIGLIO RITROVATO (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-84065-2-0
Κέλευθος, ΑΘΗΝΑ, 3/2019
Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Ιταλική
€ 12.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
20 x 14 εκ, 250 γρ, 134 σελ.