Ποιότητα και έλεγχος ποιότητας κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ενδυμάτων
Qualita Nel Tessile (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-595-036-1
Ελληνική, Νέα
€ 50.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 688 σελ.
Ιταλική (γλώσσα πρωτοτύπου)
Σύντομη περιγραφή
Αυτό το βιβλίο έχει σκοπό την διευκόλυνση του αναγνώστη αλλά και την προσέγγιση των θεμάτων της ποιότητας στην κλωστοϋφαντουργία με μεγαλύτερη οικειότητα.
Περιγραφή

Από τον πρόλογο του βιβλίου

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε στα ιταλικά από τον Mario Bona, διάσημο διεθνώς για την ενασχόληση του σε θέματα ποιότητας. Ταχύτατα μεταφράστηκε στα αγγλικά και η έκδοση του σηματοδότησε την εξάπλωσή του σε πολλές χώρες.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

  • τις γενικές αρχές ποιότητας, την οργάνωση των συστημάτων ποιότητας και εφαρμοσμένες στατιστικές αναλύσεις σε κλωστοϋφαντουργικά θέματα,
  • τον έλεγχο προϊόντος, δηλαδή τις μεθόδους μέτρησης των φυσικών ιδιοτήτων των ινών, νημάτων και υφασμάτων,
  • τον έλεγχο των διαδικασιών νηματοποίησης και ύφανσης,
  • τις  σχέσεις  μεταξύ  των  ιδιοτήτων  των  υφασμάτων  και  του  ετοίμου ενδύματος,
  • την  ετικέτα  φροντίδας,  τις  συστάσεις  των  ορίων  ποιότητας,  ανοχές, εκπτώσεις, κλπ.

Τέλος, αναφέρονται οι σημαντικότερες τεχνολογικές εξελίξεις στην γνωστική αυτή περιοχή.

Η μετάφραση του βιβλίου στα ελληνικά, έχει σκοπό την διευκόλυνση του αναγνώστη αλλά και την προσέγγιση των θεμάτων της ποιότητας στην κλωστοϋφαντουργία με μεγαλύτερη οικειότητα.

Προορίζεται κυρίως για χρήση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όμως απευθύνεται και σε δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης υψηλού επιπέδου καθώς και για τις υπηρεσίες ποιότητας των επιχειρήσεων. Καλύπτει τις γνωστικές απαιτήσεις των στελεχών διοίκησης, του προσωπικού εργαστηρίων και των τεχνικών που ασχολούνται με θέματα ποιότητας στον τομέα παραγωγής τους. Ακόμη, πιστεύουμε πως εξυπηρετεί τους εμπορευόμενους, αλλά και τον απλό καταναλωτή στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.