Ψηφιακός Έλεγχος
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-595-035-4
Ελληνική, Νέα
€ 36.40 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 448 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Ο σκοπός του βιβλίου είναι να δώσει στον μελετητή με τρόπο κατανοητό και με πολλά παραδείγματα, τις απαραίτητες γνώσεις έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν υπολογιστή, για τον έλεγχο ή/και την ανάλυση μιας παραγωγικής διεργασίας σε πραγματικό βιομηχανικό περιβάλλον.
Περιγραφή

Από τον πρόλογο

Είναι πλέον αναμφισβήτητο γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των βιομηχανικών ελεγκτών υλοποιούνται από ψηφιακά υπολογιστικά συστήματα  (μC, μE).

Είναι συνεπώς απαραίτητο για τους μηχανικούς αυτοματισμού να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες και χαρακτηριστικά της λειτουργίας των ψηφιακών ελεγκτών για να μπορούν να εκτιμήσουν τα πλεονεκτήματα τους όπως και να λάβουν υπόψη τα μειονεκτήματα τους.

Ο σκοπός του βιβλίου είναι να δώσει στον μελετητή με τρόπο κατανοητό και με πολλά παραδείγματα, τις απαραίτητες γνώσεις έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν υπολογιστή, για τον έλεγχο ή/και την ανάλυση μιας παραγωγικής διεργασίας σε πραγματικό βιομηχανικό περιβάλλον.

Η ύλη του βιβλίου προϋποθέτει βασικές γνώσεις κλασικής ανάλυσης και σχεδίασης συστημάτων αυτομάτου ελέγχου (ΣΑΕ), όπως μετασχηματισμό Laplace, διαγράμματα Bode, Nyquist και ΓΤΡ, σχεδίαση ελεγκτών με προδιαγραφές στο πεδίο συχνοτήτων (Φm, Gm) ή στο πεδίο χρόνου (Ts, Tr, ζ), ανάλυση στο πεδίο χρόνου κλ.