Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρίας ,2ος τόμος
Ερμηνεία κατ'άρθρο του Ν 4548/2018
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-992-3
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 1/2020
Ελληνική, Νέα
€ 133.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
1392 σελ.