Νέα Ελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Β' Λυκείου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-456-539-9
Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 1/2020
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 19.60 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 416 σελ.
Περιγραφή

•    Θεωρία νεοελληνικής γλώσσας, εφαρμογές και ασκήσεις.

•    Θεωρία έκθεσης με ποικίλα παραδείγματα.

•    Θεωρία σχολικού βιβλίου.

•    Θεωρία νεοελληνικής λογοτεχνίας με εφαρμογές.

•    Συνοπτικοί πίνακες θεωρίας.

•    22 αναλυμένοι θεματικοί κύκλοι με επιχειρηματολογία, παράλληλα κείμενα και ενδεικτικό λεξιλόγιο για κάθε θεματικό κύκλο.

•    22 κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με το νέο πρότυπο.

•    Κριτήρια αξιολόγησης στη θεωρία του σχολικού βιβλίου.

•    Κεφάλαιο θεωρίας προετοιμασίας για τη Γʹ τάξη Λυκείου.

•    Τρία πρόσθετα κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με το πρότυπο των πανελλαδικών εξετάσεων.

•    Απαντήσεις σε όλες τις ασκήσεις.

•    Απαντήσεις στα κριτήρια αξιολόγησης των θεματικών κύκλων.

•    Απαντήσεις στα πρόσθετα κριτήρια αξιολόγησης.

Tο συγκεκριμένο βιβλίο έχει στόχο να αποτελέσει πολύτιμο οδηγό για τον μαθητή της Βʹ τάξης Λυκείου, διευρύνοντας την αναγνωστική του ικανότητα και οξύνοντας την κρίση του τόσο στη Γλώσσα όσο και στη Λογοτεχνία. Παράλληλα, τον προετοιμάζει κατάλληλα, ώστε να ανταποκριθεί με επιτυχία στις νέες απαιτήσεις συνεξέτασης της Γλώσσας με τη Λογοτεχνία στη Γʹ Λυκείου. Περιέχει θεωρία, ποικίλες εφαρμογές, συνοπτικούς πίνακες θεωρίας και λεξιλόγιο για τη μέγιστη δυνατή εμπέδωση της ύλης τόσο στη Γλώσσα και την Έκθεση όσο και στη Λογοτεχνία.

Συγχρόνως, συνιστά ένα χρήσιμο εργαλείο για τον εκπαιδευτικό, αξιοποιήσιμο κατά την εκπαιδευτική πράξη, καθώς του προσφέρει ποικιλία κριτηρίων και ασκήσεων, αλλά συγχρόνως και πίνακες σκοπών και στόχων του κάθε θεματικού κύκλου, ώστε να μπορεί να ελέγχει την επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων της διδασκαλίας κάθε ενότητας.

Στο τέλος του βιβλίου βρίσκονται οι απαντήσεις όλων των ασκήσεων και των κριτηρίων αξιολόγησης.