Κώδικας φορολογίας εισοδήματος Ν.4172/2013, 2020 1ος
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5312-66-4
Astbooks, 12/2019
Ελληνική, Νέα
€ 38.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
1067 σελ.
Σύντομη περιγραφή
-Το κείμενο του άρθρου όπως ισχύει σήμερα -Ιστορικό των τροποποιήσεων -Πίνακα με όλες τις προσθήκες, διαγραφές & αντικαταστάσεις διατάξεων -Ανάλυση-θεματολογία & παραδείγματα -Αλφαβητικό ευρετήριο νε 2.300 λήμματα
Περιγραφή

Πιο ειδικά θέματα:

  • Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα
  • Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης και πρόβλεψη φορολογικών αποσβέσεων για χρήση μη ρυπογόνων μέσων μεταφοράς
  • Τα πάντα για τις δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα
  • Επικαιροποιημένο με τους νέους φορολογικούς συντελεστές για φυσικά και νομικά πρόσωπα
  • Όλες οι αλλαγές για τις παροχές σε είδος (οχήματα, κατοικία σε εργαζόμενο)
  • Φορολογική αντιμετώπιση βραχυχρόνιων μισθώσεων (Aibnb)
  • Πλήρης ανάλυση αντικειμενικών δαπανών και τεκμηρίων με μεγάλο παράδειγμα ανάλωσης κεφαλαίου
  • Φορολογική αντιμετώπιση διανομής ή κεφαλαιοποίησης αποθεματικών
  • Φορολογικά κίνητρα και φοροαπαλλαγές νομικών προσώπων (αφορά ΑΕ και ΕΠΕ)
  • Φορολογία αγροτικού εισοδήματος – Φορολογία ενισχύσεων

Ειδικότερα:

Με το πρώτο μέρος (άρθρα 1-9) του ΚΦΕ εισάγονται γενικές διατάξεις, όπως το πεδίο εφαρμογής και οι έννοιες της φορολογικής κατοικίας, της μόνιμης εγκατάστασης, του φορολογητέου εισοδήματος, του φορολογικού έτους και της πίστωσης φόρου αλλοδαπής.

Με το δεύτερο μέρος (άρθρα 10-43Α) θεσπίζονται διατάξεις σχετικά µε τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων. Περιλαμβάνει 6 κεφάλαια στα οποία ορίζονται γενικές διατάξεις (άρθρα 10-11), το εισόδημα από μισθωτή εργασία & συντάξεις (άρθρα 12-20), τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθρα 21-29), ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας (άρθρα 30-34), το εισόδημα από κεφάλαιο (άρθρα 35-40) και το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (άρθρα 41-43Α).