Κώδικας φορολογίας εισοδήματος Ν.4172/2013, 2020 2ος
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5312-67-1
Astbooks, 12/2019
Ελληνική, Νέα
€ 37.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
2074 σελ.
Σύντομη περιγραφή
το κείμενο του άρθρου όπως ισχύει σήμερα ιστορικό των τροποποιήσεων πίνακα με όλες τις προσθήκες, διαγραφές και αντικαταστάσεις διατάξεων ανάλυση με πλούσια θεματολογία παραδείγματα περιεχόμενα αλφαβητικό ευρετήριο με περισσότερα από 2.500 λήμματα
Περιγραφή

Με το τρίτο μέρος (άρθρα 44-58) ρυθμίζεται η φορολογία νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Περιλαμβάνει 3 κεφάλαια στα οποία ορίζονται οι γενικές διατάξεις (άρθρα 44-46), το φορολογητέο εισόδημα (άρθρα 47-58) και ο φορολογικός συντελεστής (άρθρα 58).

Με το τέταρτο μέρος (άρθρα 59-64) ρυθμίζονται ζητήματα παρακράτησης φόρου. Περιλαμβάνει 2 κεφάλαια στα οποία ορίζονται η έννοια της φορολόγησης στην πηγή (άρθρα 59-60) και η παρακράτηση φόρου (άρθρα 61-64).

Με το πέμπτο μέρος (άρθρα 65-66), προβλέπονται διατάξεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής.

Με το έκτος μέρος (άρθρα 67-71) ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά µε την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και την προκαταβολή του φόρου.

Με το έβδομο μέρος (άρθρα 71Α-71Ε) ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με φορολογικά κίνητρα.

Τέλος, µε το άρθρο 72 προβλέπονται οι μεταβατικές διατάξεις και η έναρξη ισχύος του νομοθετήματος.

Αξίζει να αναφερθεί ότι με το νέο νόμο προστέθηκαν 5 νέα άρθρα που σχετίζονται με:

  • την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα,
  • την χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης στις επιχειρήσεις για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος,
  • την έκπτωση φόρου για δαπάνες που αφορούν λήψη υπηρεσιών για ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων,
  • την φορολόγηση δικαιωμάτων προαίρεσης ως υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου υπό όρους και
  • απαλλαγή υπό όρους των νομικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας από το φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχή