Κώδικας φορολογίας εισοδήματος Ν.4172/2020
Σετ προϊόντων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5312-65-7
Astbooks, 12/2019
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 75.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Σετ προϊόντων, Σετ προϊόντων
Σύντομη περιγραφή
το κείμενο του άρθρου όπως ισχύει σήμερα ιστορικό των τροποποιήσεων πίνακα με όλες τις προσθήκες, διαγραφές και αντικαταστάσεις διατάξεων ανάλυση με πλούσια θεματολογία παραδείγματα περιεχόμενα αλφαβητικό ευρετήριο με περισσότερα από 2.500 λήμματα
Περιγραφή

Κατανοώντας τις δυσκολίες που προκύπτουν από ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο νομοθετικό πλαίσιο, ιδίως σε ζητήματα που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος και δεδομένου ότι από την προηγούμενη έκδοση του βιβλίου -τον Ιανουάριο του 2019- ο οποίος περιλάμβανε κωδικοποίηση με 27 μεταγενέστερους νόμους με διατάξεις των οποίων τροποποιήθηκαν περισσότερες από 150 διατάξεις του ΚΦΕ, κρίναμε ως επιτακτική ανάγκη την επικαιροποίηση του βιβλίου «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Ν.4172/2013 2020» σε συνδυασμό με την ψήφιση του ν.4646/2019 «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο».

Ο νέος επικαιροποιημένος «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Ν.4172/2013»,2020 , της Astbooks, αποτελούμενος από δύο τόμους και συμπληρωμένος με περισσότερα από 100 νέα θέματα συνιστά το πλέον χρήσιμο βιβλίο για κάθε επαγγελματία λογιστή-φοροτεχνικό, ακόμη και μελετητή της οικονομικής πραγματικότητας στην Ελλάδα, καθώς η κατ’ άρθρο ανάλυση:

  • γίνεται με τη χρήση όλων των διευκρινιστικών εγκυκλίων & εγγράφων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του ΚΦΕ (τελευταία [ενημέρωση με την εγκύκλιο Ε.2196/2019 (4.12.2019)]
  • περιλαμβάνει όλο το ιστορικό των τροποποιήσεων που έχουν γίνει μέχρι και την ψήφιση του ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α` 201/12.12.2019)
  • περιέχει περισσότερα από 350 πρακτικά παραδείγματα, καθιστώντας με αυτόν τρόπο επαρκώς κατανοητές τις διατάξεις του νόμου.
Σχετιζόμενα προϊόντα