ΘΟΥΚΙΔΙΔΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΙ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟ Β΄
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5433-44-4
Το Βήμα, 1/2020
Ελληνική, Νέα
€ 0.95 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
452 σελ.