ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΙ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟ Α ΤΟΜΟΣ Α
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5433-42-0
Το Βήμα, 1/2020
Ελληνική, Νέα
€ 1.20 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
366 σελ.