Εύνοια Ελευθερίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-597-229-5
Λεξίτυπον, Αθήνα, 2019
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 7.50 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 270 γρ, 56 σελ.
Περιγραφή

Αφιερώνεται στη μνήμη της γιαγιάς μου Αφροδίτης Σπα-
χή. Ήταν ένα από τα μαρτυρικά θύματα της ολοκληρω-
τικής καταστροφής των Ανωγείων Κρήτης, που προκά-
λεσαν οι Χιτλερικοί στις 13 Αυγούστου 1944. Πέρασαν
εβδομήντα πέντε χρόνια σιωπής, αφότου ένα εγγόνι της,
τιμώντας τη μνήμη της, προσπαθεί ν’ αποτυπώσει την
τραγική υπεράσπιση της ανθρωπιάς απέναντι στη βαρ-
βαρότητα. Και μ’ αυτήν την έννοια, τούτη η συλλογή
αφιερώνεται σε όλες τις γυναίκες, που μαρτύρησαν κατά
την αντίστασή τους σε κάθε τυραννία για χάρη της
ελευθερίας.

https://www.lexitipon.gr/product/558/eynoia-eleytherias.html

Add: 2020-01-02 11:16:26 - Upd: 2020-01-02 11:16:26