Φαινομενολογία του πνεύματος Β' τόμος
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-558-225-8
Εκδόσεις "Δωδώνη", Αθήνα, 3/2019
Ελληνική, Νέα
€ 17.49 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Άδετο
21 x 14 εκ, 704 σελ.
τ. 2
Περιγραφή

Στο έργο μου «Φαινομενολογία του πνεύματος» που κατά την έκδοσή του χαρακτηρίστηκε ως το πρώτο μέρος του συστήματος της επιστήμης, υιοθέτησα τη μέθοδο να ξεκινήσω από την πρώτη, απλούστατη εμφάνιση του πνεύματος, από την άμεση συνείδηση, και να αναπτύξω τη διαλεκτική αυτής της ίδιας ως το επίπεδο της φιλοσοφικής επιστήμης, η αναγκαιότητα του οποίου καταδείχνεται μέσα από τούτη την πρόοδο.