Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας
Ο νέος ΚΠολΔ & ο προϊσχύων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-939-8
Ελληνική, Νέα
€ 14.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 10 εκ, 672 σελ.