Πέρα από τα βουνά
Au delà des Montagnes
Μετάφραση: Γυπαράκη, Μαρία
Φωτογράφος: Bartolozzi, Yannic
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-03-6619-8
Ελληνική, Νέα
€ 25.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
248 σελ.
Σύντομη περιγραφή
https://www.kastaniotis.com/book/978-960-03-6619-8